Overzicht gehouden evenementen

De vogeltrek

Donderdag 23 november 2017, gaf Ton Eggenhuizen, de bekende stadsecoloog van Almere een prachtige presentatie en lezing met als titel: ‘ De vogeltrek: Waarom trekken vogels en hoe vinden we hun weg’. Een boeiende en goed bezochte avond over vogeltrekonderzoek.

Nacht zonder mama

De kinderen in groep 7 en 8 van de Jan Woudsmaschool in Driemond gingen in de nacht van 15-16 september op het terrein van Fort Uitermeer hutten bouwen van afvalmateriaal. Daarin gingen zij een hele nacht slapen ZONDER HUN MAMA, net als de kinderen in Zuid Afrika die geen mama hebben die liefdevol voor hen kan zorgen en die hen niet iedere dag goed eten en goed onderwijs – en daarmee een goede toekomst – kan geven. Het doel wasom geld in te zamelen voor het Nosa project van Kinderfonds Mamas in Zuid Afrika. Zie ook http://nachtzondermama.nl/

Open monumenten dag: Poppen op het fort / opening Plofhuis 7

Op zaterdag 9 september organiseerde de Stichting Uiteraard Uitermeer het evenement ‘Poppen op het fort’ Er kwamen 9 poppentheaters die voor alle leeftijden, zowel binnen als buiten, optredens verzorgen. Daarnaast was er een kleine ambachtenmarkt en een fototentoonstelling met grote luchtfoto’s van 10 forten van de Stelling van Amsterdam. Tevens vond de officiële opening plaats van podium ‘PLOFHUIS 7’.

 

Fort Uitermeer bezoeken?

Bezoek Plofhuis7, het cultuurplofhuis op Uitermeer of bezoek Paviljoen Uit & Meer voor lunch of diner.