Fort Uitermeer, het baken aan de Vecht

Het Fort Uitermeer, vlak bij het Naardermeer aan Vecht gelegen, is door de Provincie Noord Holland gerestaureerd en zowel vanaf de weg als de Vecht weer goed zichtbaar gemaakt. Het is weer net zo inspirerend als toen Jac. P. Thijsse er langs roeide in 1915. De provincie heeft ook een nieuw plan laten ontwikkelen door de Stichting “Uiteraard Uitermeer” om het Fort aantrekkelijk te maken voor de geïnteresseerde Eco-toerist.

Laatste nieuws

Aanleiding project

Openbare inschrijving herontwikkeling Fort Uitermeer

De provincie Noord-Holland wil Fort Uitermeer voor een breder publiek toegankelijk en bruikbaar maken met behoud van de aanwezige natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het militair historische karakter. In het verlengde daarvan heeft het Recreatieschap Noord-Holland een openbare inschrijving georganiseerd, waarin het recreatieschap namens de provincie Noord-Holland ontwikkelaars uitnodigt om de herontwikkeling van Fort Uitermeer verder ter hand te nemen. De initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer  heeft van deze uitnodiging gebruik gemaakt en heeft een inrichtingsvoorstel voor het gebied opgesteld dat vervolgens door de provincie Noord-Holland is uitgekozen. 

Jac P Thijsse

Onze motivatie om deel te nemen, ligt opgesloten in volgend gedicht van Jac. P. Thijsse:

We roeiden nu recht op Utermeer (135) aan, dat van hier te zien als een groot wit kasteel uit derivier verrijst, de wallen beplant met populieren, die, zooals dat bij zoo'n fort gebruikelijk is, van tijd tot tijd worden gekapt en danw eer na een poosje door nieuwe vervangen. De oeverzwaluwtjes, die er in de wallen nestelen, vlogen bij tientallen rondom onze sloep, kleine vogeltjes, hun kleur gelijk aan die van de aarde, waarin ze hun nestholen delven. Hier vliegen trouwens alle zwaluwen: boeren zwaluwen, die hun nest hebben onder de brug aan den ingang van de 's Gravelandsche vaart en de bruggetjes van de vestinggracht en huiszwaluwtjes, die met de wittevlek op hun achterste, die hun nesten bouwen tegen het stoomgemaal van den Keverdijkschen polder."