Vrienden van Uiteraard Uitermeer

Een bijzonder monument

Fort Uitermeer, met het torenfort uit 1845 als meest markante onderdeel, heeft een lange geschiedenis. Het fort maakt deel uit van zowel de Hollandse Waterlinie als de Stelling van Amsterdam, de twee bekendste verdedigingslinies van ons land. Sinds 2006 zet de stichting ‘Uiteraard Uitermeer’ zich in voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het fort. De stichting organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaronder rondleidingen en lezingen en heeft verder plannen voor onder meer het restaureren van het torenfort, het aanleggen van een sloepenhaventje, het realiseren van een bezoekerscentrum en een bed & breakfast en de verhuur van ruimten op het terrein. Een deel van die initiatieven levert inkomsten op die weer aan de ontwikkeling van het fortterrein besteed kunnen worden.

Financiële steun

Elke week is er een grote groep vrijwilligers op het fort in de weer. Vele handen maken immers licht werk. Maar ontwikkeling, onderhoud en beheer brengen ook kosten met zich mee. Daarom is de stichting Uiteraard Uitermeer op zoek naar mensen die het fort een warm hart toedragen - en die daar vorm aan willen geven met een financiële bijdrage. Vrienden van Fort Uitermeer kunnen er mede voor zorgen dat het fort ook voor de toekomst als bijzondere locatie behouden kan blijven. Helpt u mee?

Voordeel voor Vrienden

Vrienden van Fort Uitermeer doneren jaarlijks een bedrag van € 25,- of meer. Daar doen we ook graag iets voor terug. Als Vriend van Fort Uitermeer heft u namelijk een paar streepjes voor.

  • Wij informeren u als eerste over evenementen op het fortterrein, zoals muziekvoorstelling, lezingen en presentaties. U kunt dus ook als eerste reserveren.
  • Eenmaal per jaar nodigen wij u uit voor een historische of een natuurrondwandeling.
  • Wij vermelden uw naam bij Vrienden van Fort Uitermeer op de website.

Bij een jaarbijdrage van € 150,- of meer doen we, naast het hierboven genoemde, nog meer voor u.

  • Wij combineren de rondwandeling met een vaartocht en een koffie-arrangement. U kunt bovendien een introducé meenemen.
  • Wij vermelden uw naam ook op een bord in het bezoekerscentrum.
  • Tweemaal per jaar kunt u tegen een flinke korting een vergaderruimte op het fortterrein huren.

Bedrijven kunnen ook Fortsponsor worden. We overleggen graag over de vorm en uitvoering.

Namens de stichting Uiteraard Uitermeer alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ik word Vriend van Fort Uitermeer

Ik wil het behoud van Fort Uitermeer financieel ondersteunen. Daarom geef ik mij op als Vriend van Fort Uitermeer. Ik ontvang hiervoor jaarlijks een brief met een betalingsverzoek.

Vul je naam in
Vul je adres in
Vul je postcode in
Vul je telefoon in
Vul je woonplaats in
Vul je email in
Vul je jaarlijkse bijdrage in euro's in
Vul een datum in

Overzicht vrienden en sponsoren

Voorl. Voornaam Voorv. Naam
J.C.     Baart 
J. Janny   Baart-Riedé
  Henri   Blom
D.  Duncan   Borst
W. Wim   Bos
T.A. Tineke van Bottenburg
E.J. Jan    Brandenbarg
A.  Adrie de  Bruijn
G.M.A. Gerard   Dorenbos
  Anneke en Leo   Fessl
M.W.H. Michel van  Gemert
    de  Groot *
B.J.M.  Ben de  Groot *
E.J.     Holtslag
H.B. Henk   Klijn
W. Willem   Lok
M.  Marijke de  Mooij
L.  Lucie   Nienhuis-Spier *
J. Jos   Nollet
A.J.M.     Philipsen
N.     Rijper *
G.  Greet   Sinkeler
N.  Nadine van der  Sluis
L.  Leo   Smeekes
M.      Snijder
Fr.     Suurd-Oosterhuis
  Joris   Verhaar
  Liel    Verhaar
C.  Cees van  Vliet
J. Jan en Nelly   Vogel-van den Broek
B.  Bauke de  Vries
H.     Wijbrandts *
C.  Christian   Zierleyn
H.M. Hette   Zijlstra

Fort Uitermeer bezoeken?

Bezoek Plofhuis7, het cultuurplofhuis op Uitermeer of bezoek Restaurant PorterHouse voor lunch of diner.