Nieuws

In memoriam Wim Kapteijn en Dick Baart.

26 april 2023

Op 22 april is Dick Baart overleden. Op 24 april Wim Kapteijn.

Beide leden van het roeiteam Heren 3 van sloeproeivereniging De Spieringen en vrijwilliger op Uitermeer. Wim als secretaris van het bestuur en Dick als bestuurslid en ook aanwezig op de dinsdag, bij alle vrijwilligersklussen.

Zowel Wim en Dick waren zeer betrokken bij de ontwikkeling en hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van de stichting Uiteraard Uitermeer en het ontwikkelingsplan.

We zullen ze missen en zijn dankbaar voor de inzet en vriendschap die we hebben mogen delen.

Dick was altijd actief en met z’n mooie boot ‘De Parel’ vaak aanwezig op Uitermeer. En ook altijd alert over de inrichting en de wijze waarop alles uitgevoerd moest worden. De mening van Dick deed ertoe!
In de inrichting van het terrein, de naamborden, de exploitatie van het fort, de verwarmingssystemen enzovoort, is de hand van Dick herkenbaar.
De laatste jaren was hij minder goed ter been, maar op z’n Uitermeer fiets en in de elektrische werkauto nog iedere dinsdag aanwezig. Toen dat ook niet meer ging bezocht hij ons nog vaak. Op z’n negentigste verjaardag werden de vrijwilligers nog gefêteerd. Ook wanneer hij niet aanwezig kon zijn op de bestuursvergadering, stuurde hij nog wel z’n agendapunten in.
Een betrokken, gedreven en fantastisch mens. We zullen Dick missen.

Wim, was altijd positief gestemd. Een allemans vriend. Nooit een kwaad woord over de medemens en altijd goed gemutst. En niet in de laatste plaats, een behulpzaam mens. Zijn fysiotherapeutische kwaliteiten waren buiten kijf. Menigeen van onze Uitermeerders heeft bij Wim op de tafel gelegen en baat gehad bij zijn behandelingen. Altijd stond hij klaar voor hulp en wederdienst. In het weekend een enkel verstuikt! Zelfde dag nog bij Wim voor een behandeling. Kon je zelf niet langskomen door de blessure, dan kwam Wim bij jou thuis.

Wim heeft het secretarisschap voor Uiteraard Uitermeer met verve ingevuld. Op z’n Wims! Voor problemen had hij altijd een praktische en positieve oplossing. Conflicten waren aan hem niet besteed en moesten de wereld uit.
Een betrokken, goedaardig, positief gestemd en vrolijk mens.

We zullen beide missen en de mooie herinneringen koesteren.

 

 

Plofhuis 7 activiteiten gaan weer starten

12 augustus 2021

Programma Plofhuis 7

 

NH Nieuws

05 mei 2021

Gooi en Eemlander

24 april 2019

Sluis aan de vergetelheid ontrokken

Stel je voor dat je jaren niet bij Fort Uitermeer in het buitengebied van Weesp bent geweets. Het fort en de omliggende gebouwen met militaire historie hebben door de jaren heen een totaal ander aanzien gekregen, dankzij de inspanningen van de Stichting Uiteraard Uitermeer. De meest recente megaklus, het uitgraven van de sluis en de zwaaikom, zorgt ervoor dat voorterrein een metamorfose heeft ondergaan.

 Door: Tamar de Vries

Weesp Het fort ligt stil te stralen in de aprilzon. Vogels vogels fluiten, fietsers peddelen naar het herbouwde Paviljoen Uit & Meer. Het afgelopen jaar is keihard gewerkt aan uitgraven van de oude sluiscomplex en de zwaaikom aan de 's Gravelandseweg in Weesp. Het zand wordt gerecycled als in de toekomst de oude omwalling wordt hersteld. Het maandenlange geploeter heeft ook archeologische vondsten opgeleverd. "Nu ik hier zo rondloop, begin ik iets van trots te voelen", zegt Lieuwe Veerman, voorzitter van de stichting Uiteraard Uitermeer. Er is weer een deel klaar van het masterplan voor de eeuwenoude voormalige fortificatie aan de vecht. Vrijwilligers van de Stichting Uiteraard Uitermeer hebben de operatie uitevoerd met gevoel voor de historie van de plek. De sluis springt het meest in het oog op de plaats waar vorig jaar nog gewoon zand lag. Er is een houten bruggetje overheen gebouwd waarvan de fietsers en wandelaars van en naar het paviljoen Uit & Meer dankbaar gebruik maken. Een stukje voorgeschiedenis. Het torenfort trok lang geleden al de aandacht van de op de Vecht roeiende vrienden. Veerman was een van hen. Ze bedachten als initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer een plan voor herontwikkeling van het fortterrein tot een toeristische pleisterplaats met hart voor de natuur. En wonnen de wedstrijd, waarna het plan werd uitgevoerd. Op oude tekeningen ontdekte de roeiersclub een sluiscomplex met zwaaikom waar schepen konden draaien. De sluis maakte deel uit van een vaarroute van de 's Gravelandsevaart naar de Vecht. De sluis bij het fortdiende om het hoogteverschil in waterstand te overbruggen. Maar ook speelde het een rol bij de inundatie (onder water zetten) van de landerijen tussen de Vecht en de vesting Naarden. Er werden proefsleuven gegraven die aantoonden dat het sluiscomplex niet was gesloopt maar toegedekt met zand. De stichting, met initiator Niek Roozen, ging met subsidie van de provincie, waterschap AGV en Boskalis aan de slag om d esluis terug te brengen naar de staat waarin die zich rond 1600 bevond. En nu is het klaar.

Terugblikkend op het door firma Griffioen uit Weesp uitgevoerde graafwerk vertelt Veerman dat er voorzichtig is gewerkt. "Niet voor niets, want we hebben botten, meerschuimen pijpekoppen, een ouderwetse pikhouweel en een heel oud schoentje gevonden". Het schoentje ligt in het informatiecentrum van de stichting in een bakje water. "Om verweren tegen te gaan." De keus viel op Grifioen omdat dat een lokaal bedrijf is. "Het motto van de stichting is 'voor Weespers, door Weespers'. Grifioen heeft heel veel werk verzet hier, ze hebben affiniteit met het terrein vertelt Veerman.

Na het uitgraven is de bovenkant van de sluismuren opnieuw opgemetseld. "We hebben allemaal oude stenen uitgezocht. Ze kosten 1.60 euro per stuk" lacht de stichtingsvoorzitter. De grond naast de sluismuren is nog kaal vanwege de droogte. "we hebben gras, kruiden en bloemen speciaal voor bijen gezaaid. Ook bij de herplant van de bomen is aan bijen gedacht"

Weespernieuws:

02 maart 2019