Doel

Schematisch gezien wordt gekozen voor een binnengebied, waarin natuur en rust centraal staan en aan de buitenrand de overige recreatieve en educatieve functies.

Aan de zuidwestkant van het terrein vormt de te realiseren vestingwal een markant punt. Ten zuiden daarvan wordt voorgesteld om ter plaatse van de huidige dijk aan de zuidwestkant van de slotgracht beplanting toe te voegen. Hiermee ontstaat een besloten gebied, bestaande uit de slotgracht en het terrein voor de vestingwal. In de Vestingwal kan en aantal functies worden ondergebracht. In het ontwerp wordt uitgegaan van gebouwen in de wal, die het oorspronkelijke fortificatie concept versterken. De architectuur van de gebouwen kan modern zijn, als tegenhanger van de overige historische bebouwing op het Fort. De bouwmassa is afgestemd op de hoogte van de vestingwal en zal in hoofdzaak één bouwlaag met kap zijn. Langs de Vecht is een horeca-etablissement gebouwd; Restaurant Uit & Meer .

De kanonremise is geheel ingericht ten behoeve van de vleermuis. Aan drie zijden is het geheel ingepakt met zand, omgeven door bos.

De gracht en het “sluisje” vormen als het ware een markering naar de functies op het noordoostelijke deel van het terrein. De gracht ligt in het verlengde een nabijheid van de entree, zodat de aandacht van de bezoeker direct wordt getrokken naar het Torenfort.

 

Fort Uitermeer bezoeken?

Bezoek Plofhuis7, het cultuurplofhuis op Uitermeer of bezoek Paviljoen Uit & Meer voor lunch of diner.