Blog

De zwanen hebben jongen


Onze knobbelzwaan heeft ruim een maand zitten broeden, en het heeft tot een prachtig resultaat geleid. 5 Jongen. Vorige week zat de hele familie op de oever totdat wij hun richting op liepen, moeder gleed in het water, de jongen er achteraan, vader sloot de rij.

Herik

De oevers rond de zwaaikom zijn bijna helemaal begroeid, nu zie je de gele bloemen van de herik erg veel, een eenjarige, zeer algemeen voorkomende plant van 30 tot 80 cm hoog.
Ze groeit op open, vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond in akkers en bermen, op dijken en braakliggende terreinen.Ik dacht dat het koolzaad was, maar Johnny dacht aan herik! Hij had gelijk!

En ook een klaproos in het groen

Dick en Piet bekijken de grasmaaier waar Dick het parkeerterrein mee heeft gemaaid. Er raakt wel eens een stukje plastic of touw tussen de wielen. En de kunst is om rechte stukken te maaien, de oever is niet handig, want, ja die loopt naar beneden af!

Marijke en Joop zijn bezig met het onderhoud van het pad naar het Paviljoen, rond de verlichting wordt de begroeiing weggehaald.

Inmiddels hebben we een aantal nesten van grauwe vliegenvangers, zowel in de nestkasten als in het wild. Dit is een van hun eieren.Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. Zodra we in de buurt van een nestplek komen, vliegt de oudervogel af! Eind mei, begin juni zoeken ze hun nestplek. Op dit moment hebben we 4 vastgestelde nestplekken. Nu wachten op de jongen!

Hoe groen kan het zijn ……………………

Een maand geleden was het nog zo kaal, moet je nu even rondlopen op het terrein van Uitermeer : groen,groen,groener,groenst.  De kleine bomen die geplant zijn, doen het bijna allemaal!

 

En elke week krijgen ze water.  De spreeuwen zijn allemaal uitgevlogen. De meeste pimpel- en koolmezen ook en gisteren waren de boomklevers ook allemaal vertrokken uit de kast. Volgende week gaan we deze kasten allemaal leeg maken, want gisteren was het een veel te nat klusje!  En tot onze grote vreugde waren de grauwe vliegenvangers gearriveerd en hadden al nestjes gemaakt; in een van de nestkasten lag al een ei! Volgende keer laten we meer zien van deze schuwe vogel.

En dit nest vonden we zo maar in een van de plofhuizen! Er lag al een ei in. Welke vogel is hier gaan nestelen? We zoeken het uit.

Deze foto is van vorige week, de bijen vlogen druk heen en weer tussen de bloemen en de kasten. Gisteren bleven ze in de kasten, pas ’s middags zagen we ze weer vliegen.

Het vochtige weer zorgde voor een herfstige verrassing. Ook in de lente zie je dus paddenstoelen.

 

Jonge vogels, een wijngaardslak en een slagboom

Jonge boomklevers, onderin het nest liggen houtsnippers.

Jonge koolmezen, het nest is opgebouwd uit, mos, kleine strootjes, lekker warme wol en veertjes.Helaas hadden we gisteren ook een nestkast met 15 dode pimpelmezen. Gelukkig was dat het enige nest. In totaal lagen er nog 54 eieren en er waren 150 jonge vogels. De oudervogels waren druk aan het voeren en moedigden ons aan om snel te verdwijnen! Dat hebben we natuurlijk gedaan!

Vorige week liepen we ook onze nestkastenronde en werden we aangesproken door een mevrouw, met hond, zij had toch wel een heel grote slak op haar hand, wat was dat er voor een?

Een wijngaardslak, die heeft ze daarna samen met ons terug gezet. Ook vorige week, vroeg Johnny ons of we de broedende knobbelzwaan hadden gezien, nee, dus! Later ben ik terug gelopen om te kijken waar ze zat, helemaal tussen het riet en achter de bomen. Een foto leverde alleen maar een witte vlek op!

En gisteren werd er nog een slagboom verplaatst!

Boomplantdag

Ons graszaad komt op!

6 Soorten gras, dat is nu nog niet te zien, maar over een paar weken… En na een regenbuitje of 2, schiet het de grond uit!  André, Marijke en ik controleren ’s morgens eerst alle nestkasten. Laatste stand: 29 kasten bezet en 178 eieren! Van de bomklever, de pimpelmezen, de koolmezen en de spreeuwen! In een nestkast was een hoornaar bezig met het bouwen van een nest.  Op het terrein staat de Europese vogelkers in bloei en gisteren ook de meidoorn!

Europese vogelkers                                                    Meidoorn

De vlinders beleefden ook een prachtige zonnige dag, bonte zandoogjes en oranjetipjes dansten om elkaar heen.

Bont zandoogje                                           Oranjetipje

En dan staat er boven deze blog Boomplantdag!!!!  Ja, dat komt doordat we op een open plek hadden waar de graafmachine heen en weer had gereden. In het bos hebben we naar grotere jonge bomen gezocht van de Spaanse aak, de hazelaar en de meidoorn. Daarna zijn die in de grond gezet en nu worden ze heel goed verzorgd, met veel water! Dit is het resultaat: