Blog

Werken in de zomer


Zoals hierboven te zien is, werken we nog steeds lekker door op Fort Uitermeer! Op de linkerfoto geven Karel en Joep de pas geplante bomen water en staan ze rustig te wachten tot de boom “HO” zegt en dan gaan ze met de slang naar de volgende boom. Het water wordt uit de keerkom of de sluis opgepompt met een generator, en voor de aansluiting was Theo een stopcontact aan het maken op een van de lichtpunten.

Op de rechterfoto is Piet druk aan het werk om het gras te maaien, nu nog met een bosmaaier, maar volgend jaar gaan we leren werken met een zeis! Geluidloos en daarbij hoort het “haren”.

Een zeis moet namelijk vlijmscherp zijn. Doordat de maaiers stenen raken bij het zeisen beschadigd de mes. Daarom wordt een zeis gehaard (geslepen)

De oude es die een paar weken geleden een flinke tak had laten vallen tijdens een forse storm/regenbui moest helaas helemaal omgehakt worden. De restanten zorgen voor een natuurlijke afscheiding op het terrein.

 

Al het gemaaide gras harken we bij elkaar en brengen we naar de composthoop.

En deze week de eerste roodborsten geringd

Op Uitermeer zie je het hele jaar door roodborsten. Ineens zitten ze op een paaltje of takje en vliegen het bos weer in. André heeft nieuwe nestkasten gemaakt, voor de grauwe vliegenvangers en die hebben we opgehangen in het bos. Een paar weken geleden zagen we een nogal uitpuilend nest erin zitten. De week erop lagen er eieren en de week daarop vloog er een roodborst af! Wat een verrassing! Dit is een tweede legsel, want roodborsten beginnen eerder met hun nesten, maar dan in een boom of struik! En in de andere grauwe vliegenvanger- nestkast broedt ook nog een roodborstje, met 5 eieren. Verder zijn we bezig met de voorbereidselen voor het plaatsen van een huiszwaluwentil:

huiszwaluwentil                                           huiszwaluwnest onder dak

Het aantal broedplekken voor huiszwaluwen neemt af, dus zijn er andere oplossingen bedacht. In de buurt van Fort Uitermeer zijn huiszwaluwen aan het broeden, dus gaan we zorgen dat er voor hun meer plekken komen. Er zijn kunstnesten aan de til en daar gaan de huiszwaluwen nesten bij bouwen. Wij zorgen voor een goede modderplek, zodat ze zelf kunnen bouwen! Volgend jaar!

Es                                                                                      de afgebroken tak

Vorig weekend tijdens de heftige regens is bij de ingang van Fort Uitermeer een grote tak van een oude es afgebroken. De brandweer is geweest om de tak van de parkeerplaatsen af te halen en in stukken te zagen. Wij hebben dinsdag met zagen en kniptangen alles nog kleiner te gemaakt en opgeruimd.

 

Grauwe vliegenvangers zijn geringd


Ongeveer 1 week oud                          Bijna 2 weken oud

Vorige week zijn onze grauwe vliegenvangers geringd door Rob en Wilma Moolenbeek, van de Vogelwerkgroep Gooi en omstreken.

Is dat nodig?

Voor het volgen van de vogels die bij ons broeden in het voorjaar en later weer wegtrekken naar b.v. Afrika, is het belangrijk om te weten hoe hun trekgedrag is. Vooral om te onderzoeken of de pleisterplaatsen onderweg vogelvriendelijk blijven en om die bewoners te laten zien hoe belangrijk dat gebied is voor trekkende vogels. Elke vogelsoort krijgt een passende ring.  Voordat de vogels werden geringd, konden we nog even rustig kijken hoe een oudervogel op een takje zat en elke kjeer snel even opvloog om een insect te vangen, prachtig!Zolas je hierboven ziet, is het verschil tussen de twee vogels groot. Toen we dinsdag onze normale nestcontrole deden, waren de grootste uitgevlogen!

pinken lopen in het weiland aan de overkant

Ondertussen hebben we het vorige week rustig aan gedaan, want het werd heet. De bomen kregen water, de parkeerplaats werd opgeruimd en rond 13 uur zijn we gestopt.

 

De zwanen hebben jongen


Onze knobbelzwaan heeft ruim een maand zitten broeden, en het heeft tot een prachtig resultaat geleid. 5 Jongen. Vorige week zat de hele familie op de oever totdat wij hun richting op liepen, moeder gleed in het water, de jongen er achteraan, vader sloot de rij.

Herik

De oevers rond de zwaaikom zijn bijna helemaal begroeid, nu zie je de gele bloemen van de herik erg veel, een eenjarige, zeer algemeen voorkomende plant van 30 tot 80 cm hoog.
Ze groeit op open, vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond in akkers en bermen, op dijken en braakliggende terreinen.Ik dacht dat het koolzaad was, maar Johnny dacht aan herik! Hij had gelijk!

En ook een klaproos in het groen

Dick en Piet bekijken de grasmaaier waar Dick het parkeerterrein mee heeft gemaaid. Er raakt wel eens een stukje plastic of touw tussen de wielen. En de kunst is om rechte stukken te maaien, de oever is niet handig, want, ja die loopt naar beneden af!

Marijke en Joop zijn bezig met het onderhoud van het pad naar het Paviljoen, rond de verlichting wordt de begroeiing weggehaald.

Inmiddels hebben we een aantal nesten van grauwe vliegenvangers, zowel in de nestkasten als in het wild. Dit is een van hun eieren.Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. Zodra we in de buurt van een nestplek komen, vliegt de oudervogel af! Eind mei, begin juni zoeken ze hun nestplek. Op dit moment hebben we 4 vastgestelde nestplekken. Nu wachten op de jongen!

Hoe groen kan het zijn ……………………

Een maand geleden was het nog zo kaal, moet je nu even rondlopen op het terrein van Uitermeer : groen,groen,groener,groenst.  De kleine bomen die geplant zijn, doen het bijna allemaal!

 

En elke week krijgen ze water.  De spreeuwen zijn allemaal uitgevlogen. De meeste pimpel- en koolmezen ook en gisteren waren de boomklevers ook allemaal vertrokken uit de kast. Volgende week gaan we deze kasten allemaal leeg maken, want gisteren was het een veel te nat klusje!  En tot onze grote vreugde waren de grauwe vliegenvangers gearriveerd en hadden al nestjes gemaakt; in een van de nestkasten lag al een ei! Volgende keer laten we meer zien van deze schuwe vogel.

En dit nest vonden we zo maar in een van de plofhuizen! Er lag al een ei in. Welke vogel is hier gaan nestelen? We zoeken het uit.

Deze foto is van vorige week, de bijen vlogen druk heen en weer tussen de bloemen en de kasten. Gisteren bleven ze in de kasten, pas ’s middags zagen we ze weer vliegen.